Sorteig de 20 llibres en col-laboració amb EMT

Associació Cultural Golem Fest de València organitza en col·laboració amb Logo EMTEMT

València el sorteig de 20 llibres (relacionats amb la fantasia,el terror i la ciència ficció) a través de Facebook, gràcies a la gentilesa de les editorials següents: Roca Editorial, Páginas de Espuma, Reino de Cordelia, Ediciones el Transbordador, BABIDI-BÚ, Edelvives, Triskel Ediciones, Editorial Sargantana, Pez de Plata  y Bromera.

A continuació les bases i condicions del sorteig.

 

Bases i Condicions del Sorteig

1.- Companyia organitzadora

Associació Cultural Golem Fest de València,  amb CIF G40526006, organitza en col·laboració amb EMT València el sorteig de 20 llibres (relacionats amb la fantasia, el terror i la ciència ficció) a través de Facebook.

2.- Objecte i mecànica del sorteig

1) L’usuari haurà de participar sent seguidor del perfil de Facebook d’EMT València i de Golem Fest.

2) Haurà d’al seu torn esmentar correctament amb un comentari en la mateixa publicació que llançarem a un/a amic/a (@…) amb el/la que li agradaria gaudir del premi

3) Compartir la publicació en el seu mur de Facebook (de manera pública)

D’entre tots els participants, EMT València s’encarregarà de realitzar el sorteig del que resultaran els 20 guanyadors.

3.- Àmbit i Calendari del Sorteig

El sorteig es desenvoluparà en Facebook.

El sorteig començarà el dilluns 3 de desembre de 2018 i finalitzarà el 7 de desembre de 2018 a les 12.00 hores (hora a Madrid, Espanya). Una vegada realitzats els sorteigs corresponents, els guanyadors es donaran a conèixer el mateix dilluns 7 de desembre de 2018 en el Facebook d’EMT València.

Els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb Golem Fest per a identificar-se (DNI i nom complet) mitjançant missatge privat a: joseluis@bibliocafe.es

4.-Requisits per a participar

El sorteig està obert a tot el públic en general, sempre que s’adherisca a les presents bases.

Podran participar en el sorteig totes les persones físiques majors de 18 anys amb residència a Espanya, que  siguen seguidors de la pàgina oficial de Facebook d’EMT València i de Golem Fest, que compten amb perfils reals.

No podran participar els perfils fraudulents ni usuaris d’altres procedències diferents a les indicades en les presents bases.

5.- Selecció del guanyador, suplents, comunicació i lliurament

D’entre tots els participants que complisquen els requisits plantejats en les bases del sorteig, es realitzarà el sorteig pertinent per a premiar a vint usuaris de Facebook, i es comunicarà el nom dels guanyadors en la pàgina de Facebook d’EMT València.

Seran els propis guanyadors els que hauran de posar-se en contacte amb Golem Fest mitjançant missatge privat de Facebook per a tramitar el premi en un termini total de 10 dies des de l’anunci dels guanyadors. Una vegada passats aquests dies, es dóna per perdut el dret a reclamar el premi.

El premi haurà d’arreplegar-se en les oficines del Festival Golem Fest, situades en l’Associació Cultural Golem Fest de València (C/ Poeta Durán i Tortajada 20, sota – 46022 València), prèvia trucada a José Luis Rodríguez-Núñez (670 490 198), per a concertar recollida entre l’11 i el 21 de desembre de 2018 (tots dos inclusivament).

6.- El Premi

Vint llibres (assajos, novel·les, còmics), tant per a adults com per a xiquets relacionades amb la fantasia, el terror i la ciència ficció, que a continuació relacionem:

1-Diosa de tierra y metal, de Marisa Alemany.

2-Efialtes, de Daniel Aragonés.

3-La niña Mágica, de Virginia Alba Pagán.

4-La xiqueta Màgica, de Virginia Alba Pagán.

5.-Relats d’un futur imperfecte, de Mariló Àlvarez Sanchis.

6-Los monstruos de Villa Diodati. Los espejos de Frankenstein, de Ricard Ruiz Garzón.

7-Nosotros, los malos, de Celia Corral Vázquez.

8-Invasión, de David Roas.

9-Me tragó el igualma, de Víctor Guisado Muñoz.

10-Las voces y el laberinto, de Ricard Ruiz Garzón y Alfredo Borés.

11-Iván en la ciudad. El sorolla desaparecido, de Belén Monreal.

12-La condición humana, de Valeria Correa Fiz.

13-Reikiavik, de Pablo Sebastiá Tirado.

14-El secreto del orfebre, de Elia Barceló.

15-Asesinos de series, de Roberto Sánchez.

16-2222, de P.L. Salvador.

17-Nueve semanas, de P.L. Salvador.

18-Las tres muertes de Fermín Salvochea, de Jesús Cañadas.

19-Un mocador de pirata, de Ximo Cerdà.

20-Bram Stoker. Cuentos Completos, edición de Antonio Sanz Egea, traducción de Jon Bilbao.

7.- Desvinculació pel que fa a Facebook

Facebook no patrocina, avala ni administra de manera algun aquesta promoció, ni està associat a ella. L’usuari es desvincula totalment de Facebook i és conscient que està proporcionant la seua informació a l’Associació Cultural Golem Fest de València i EMT València i no a Facebook. La informació que proporcione s’utilitzarà per a gestionar la participació del concursant i per a comunicar-li el premi, en cas de resultar guanyador. Així mateix, la informació facilitada podrà ser utilitzada amb finalitats comercials per la pròpia empresa.

8.- Reserves i limitacions

S’entendrà que es produeix frau quan es detecte el suposat ús d’aplicacions independents, la realització d’un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguen resultar aparentment abusius i/o malintencionats. La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant el sorteig suposarà la desqualificació automàtica així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat.

Associació Cultural Golem Fest i EMT València queden eximides de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedira la seua identificació. Igualment, no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable a correus que puguen afectar a l’enviament dels premis.

De la mateixa manera, Associació Cultural Golem Fest i EMT València exclouen qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguen deure’s a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la promoció.

Associació Cultural Golem Fest i EMT València es reserven el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzen qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del sorteig.

Associació Cultural Golem Fest i EMT València es reserven el dret a efectuar canvis que redunden en la bona fi del sorteig quan concórrega causa justa o motius de força major que impedisquen portar-la a terme en la forma en què arrepleguen les presents bases.

Associació Cultural Golem Fest i EMT València es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del sorteig, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.

Així mateix, les empreses organitzadores quedaran exempta de tota responsabilitat si concorregués algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que pogueren ocasionar-se durant el gaudi del premi.

9.- Protecció de dades

Associació Cultural Golem Fest i EMT València garanteixen el compliment íntegre de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el tractament de les dades personals recollits en el present Sorteig, especialment pel que es refereix a l’atenció de l’exercici dels drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants.

10.- Acceptació de les bases

La simple participació en el sorteig implica l’acceptació de les presents Bases i de la fallada inapel·lable del jurat, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència d’açò, Associació Cultural Golem Fest i EMT València quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.