Sorteig de 14 llibres en col·laboració amb Arròs Dacsa

Logo Arroz Dacsa

Associació Cultural Golem Fest de València organitza en col·laboració amb Arròs Dacsa el sorteig de 14 llibres (relacionats amb la fantasia,el terror i la ciència ficció) a través de Facebook, gràcies a la gentilesa de les editorials següents: Páginas de Espuma, Reino de Cordelia, Apache LibrosEdiciones el Transbordador, BABIDI-BÚ, Edelvives, Desfiladero Ediciones, Editorial Sargantana, Pez de PlataBromera y Editorial Tinturas.

Bases i Condicions del Sorteig

1.- Companyia organitzadora
Associació Cultural Golem Fest de València, amb CIF G40526006, organitza en col·laboració amb Dacsa el sorteig de 14 llibres (relacionats amb la fantasia, el terror i la ciència ficció) a través de Facebook.

2.- Objecte i mecànica del sorteig
1) L’usuari haurà de participar sent fan del perfil de Facebook d’Arròs Dacsa i de Golem Fest.
2) Haurà d’al seu torn esmentar correctament amb un comentari en la mateixa publicació que llançarem a un/a amic/a (@…) amb el/la que li agradaria gaudir del premi
3) Compartir la publicació en el seu mur de Facebook (de manera pública)
D’entre tots els participants, Arròs Dacsa s’encarregarà de realitzar el sorteig del que resultaran els 14 guanyadors.

3.- Àmbit i Calendari del Sorteig
El sorteig es desenvoluparà en Facebook.
El sorteig començarà el dimecres 05 de desembre de 2018 i finalitzarà el 7 de desembre de 2018 a les 12.00 hores (hora a Madrid, Espanya). Una vegada realitzats els sorteigs corresponents, els guanyadors es donaran a conèixer el mateix divendres 7 de desembre de 2018 en el Facebook d’Arròs Dacsa. Els guanyadors no podran triar el llibre, serà Arròs Dacsa l’encarregat de decidir a qui envia cada llibre.
Els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb Arròs per a identificar-se (DNI i adreça completa) mitjançant missatge privat.

4.-Requisits per a participar
El sorteig està obert a tot el públic en general, sempre que s’adherisca a les presents bases.
Podran participar en el sorteig totes les persones físiques majors de 18 anys amb residència a Espanya, que siguen fans de la pàgina oficial de Facebook d’Arròs Dacsa i de Golem Fest que compten amb perfils reals.
No podran participar els perfils fraudulents ni usuaris d’altres procedències diferents a les indicades en les presents bases.

5.- Selecció del guanyador, suplents, comunicació i lliurament
D’entre tots els participants que complisquen els requisits plantejats en les bases del sorteig, es realitzarà el sorteig pertinent per a premiar a tretze usuaris de Facebook, i es comunicarà el nom dels guanyadors en la pàgina de Facebook d’Arròs Dacsa.
Seran els propis guanyadors els que hauran de posar-se en contacte amb Arròs Dacsa mitjançant missatge privat de Facebook per a tramitar el premi en un termini total de 10 dies des de l’anunci dels guanyadors. Una vegada passats aquests dies, es dóna per perdut el dret a reclamar el premi.
El premi s’enviarà a casa dels guanyadors via correu postal.

6.- El Premi
Tretze llibres tant per a adults com per a xiquets relacionades amb la fantasia, el terror i la ciència ficció, que a continuació relacionem:

1-Deessa de terra i metall, de Marisa Alemany.
2-Efialtes, de Daniel Aragonés.
3-La xiqueta Màgica, de Virginia Alba Pagán.
4-Relats d’un futur imperfecte, de Mariló Àlvarez Sanchis.
5-Invasió, de David Rosegues.
6-Iván en la ciutat. El sorolla desaparegut, de Belén Monreal.
7-La condició animal, de Valeria Corretja Fiz.
8-Reykjavík, de Pablo Sebastiá Tirat.
9-2222, de P.L. Salvador.
10-Un mocador de pirata, de Ximo Cerdà.
11-Jo vaig ser guia en l’infern, de Gerard Miquel.
12-Manual per a guionistes de còmic, de Fali Ruiz-Dávila.
13-La sendera de la paraula, d’Ana García Herráez.

14-Diamant, d’Eva Aguilar.

7.- Desvinculació pel que fa a Facebook
Facebook no patrocina, avala ni administra de manera algun aquesta promoció, ni està associat a ella. L’usuari es desvincula totalment de Facebook i és conscient que està proporcionant la seua informació a l’Associació Cultural Golem Fest de València i Arròs Dacsa i no a Facebook. La informació que proporcione s’utilitzarà per a gestionar la participació del concursant i per a comunicar-li el premi, en cas de resultar guanyador. Així mateix, la informació facilitada podrà ser utilitzada amb finalitats comercials per la pròpia empresa.

8.- Reserves i limitacions
S’entendrà que es produeix frau quan es detecte el suposat ús d’aplicacions independents, la realització d’un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguen resultar aparentment abusius i/o malintencionats. La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant el sorteig suposarà la desqualificació automàtica així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat.
Associació Cultural Golem Fest de València i Arròs Dacsa queden eximides de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedira la seua identificació. Igualment, no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable a correus que puguen afectar a l’enviament dels premis.
De la mateixa manera, Associació Cultural Golem Fest de València i Arròs Dacsa exclouen qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguen deure’s a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la promoció.
Associació Cultural Golem Fest de València i Arròs Dacsa es reserven el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzen qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del sorteig.
Associació Cultural Golem Fest de València i Arròs Dacsa es reserven el dret a efectuar canvis que redunden en la bona fi del sorteig quan concórrega causa justa o motius de força major que impedisquen portar-la a terme en la forma en què arrepleguen les presents bases.
Associació Cultural Golem Fest de València i Arròs Dacsa es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del sorteig, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.
Així mateix, les empreses organitzadores quedaran exempta de tota responsabilitat si concorregués algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que pogueren ocasionar-se durant el gaudi del premi.

9.- Protecció de dades
Associació Cultural Golem Fest de València i Arròs Dacsa garanteixen el compliment íntegre de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el tractament de les dades personals recollits en el present Sorteig, especialment pel que es refereix a l’atenció de l’exercici dels drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants.

10.- Acceptació de les bases
La simple participació en el sorteig implica l’acceptació de les presents Bases i de la fallada inapel·lable del jurat, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència d’açò, Associació Cultural Golem Fest de València i Arròs Dacsa quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.