Què gratificant és seguir rebent suports de gent involucrada en el gènere i en la cultura. Gràcies, Rafael Marín!