Diego Sánchez Aguilar

Dissabte 18 de novembre, 19:50

Diego Sánchez Aguilar

Diego Sánchez Aguilar (Cartagena, 1974) és Doctor en Filología Hispánica i professor de Llengua Castellana i Literatura. Ha publicat Nuevas teorías sobre el orgasmo femenino, que va obtindre el Premi Setenil al millor llibre de relats pu- blicado en España en 2016, i la novel·la Factbook. El libro de los hechos (Candaya 2019). Com a poeta ha publicat Diario de las bestias blancas (Premi Internacional del Poesía Dionisia García, 2008), Las célebres órdenes de la noche (2016) i La cadena del frío (2020).

Los que escuchan (Candaya)

Hi ha presidents de govern en curioses actituds. Hi ha un niño que compta passos. Hi ha una urbanización de luxe. Hi ha una anciana que no está en el que está. Hi ha una Cimera del Futur (spoiler: ix mal). Hi ha una samarreta punk. Hi ha una niñal fet que ix en les revistes. Hi ha una empresa d’alarmes. Hi ha un murmuri extraño. Hi ha un videojoc que prediu el futur. Hi ha gent que corre i gent que camina. Hi ha activistes mediambientals. Hi ha un penya-segat i un temple. Hi ha un escriptor tancat en un baño. Hi ha una emissora de ràdio clandestina. Hi ha un compte atrás. Hi ha gent que dorm i gent insomne. Hi ha un soldat cec que va veure una guerra. Hi ha un talĺsofo que perdió la razón. Hi ha una bomba. Hi ha un espill de so. Hi ha gent que escolta. Hi ha un funeral pel planeta. No hi ha futur.

L’acte de clausura de la Cimera del Futur té un final inesperat que sitúa a els presidents del G7 en una incómoda posición. Mentre els seus assessors intenten esbrinar quién ha causat eixe problema i cómo solucionar-lo, s’intercalen escenes de la vida d’uns personatges units per un fet: tots escolten un extraño soroll l’origen del qual no poden determinar. Este so provoca sobre ells uns efectes secundaris que els harán replantejar-se les seues vides, el seu futur i les seues conviccions éticas en un món que sembla enfonsar-se per moments.

En Els quals escolten, Diego Sánchez Aguilar ofereix una minuciosa i delirant descripció d’una societat contemporánea dominada per l’ansietat i la por. En esta ambiciosa novel·la d’estructura coral, s’indaga en què́ idees de futur poblen nostra imaginación, así com en els mecanismes ideológicos a través dels quals s’imposen determinats relats que ordenen eixe horitzó d’expectatives al qual anomenem “realitat”.